سورتر پلاستیک

سورتر پلاستیک، راهی برای افزایش کارآمدی در بازیافت پلاستیک

سورتر پلاستیک به فرآیند مرتب کردن، تفکیک و دسته بندی اقلام مختلف پلاستیکی، مواد شیمیایی و پلیمری به روشی سیستماتیک  و هوشمند، سورتینگ پلاسیتک گفته می شود. عملکردهای انجام شده توسط سورتر پلاسیتک می تواند شامل: همسان سازی، بسته بندی، توزیع،...

ادامه مطلب