نمایشگاه فن بازار آمل

اولین نمایشگاه فن بازار مازندران با حضور پندتک

نمایشگاه فن بازار شرکت های دانش محور بخش کشاورزی استان مازندران با حضور شرکت پندتک در مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج، شهرستان آمل مازندران در تاریخ ششم تا هشتم شهریور ماه امسال برگزار گردید. مدیران و مسئولان استانی...

ادامه مطلب