همایش زنجان

همایش تکنولوژی‌های نوین در صنایع تبدیلی کشاورزی – زنجان

رویکرد شرکت پندتک، توسعه کشاورزی ایرانی با تکنولوژی روز، حضور از نزدیک و درک نیازهای تولیدکنندگان و کارآفرینان حوزه کشاورزی است. همایش زنجان: بیست‌ و دوم خرداد ماه میهمان زنجانِ زرخیز و میزبان تولیدکنندگان، کارآفرینان و صنعتگران موفق غرب و شمال‌غرب ایران...

ادامه مطلب