سورتر چای

راز طبقات کالرسورتر چای

باتوجه به تنوع بسیار بالای محصولات چای در بازار ایران و چالش‌های بسیار زیاد برای سورت این محصولات، از زمانی که نخستین کالرسورتر چای دیجیتالی وارد بازار شد، شرکت پندتک خود را متعهد دانسته تا با تکیه بر فناوری های...

ادامه مطلب