سورتر

تجربه‌ی موفق: جناب خوشحال، سورتینگ برنج

بشنو که پند پیران

همواره تاکید کرده‌ایم یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در صنایع ایران، شرکت‌هایی هستند که محصولات کم کیفیت را بدون خدمات پس از فروش در کشور عرضه یا بهتر بگوییم رها می‌کنند.

در ویدیوی زیر جناب خوشحال عزیز، از صنعتگران بزرگ برنج کشورمان، تجربه‌ی ارزشمند خودشان از خرید دستگاه سورتر از دو شرکت متفاوت را در اخیتار ما قرار داده‌اند.

با تشکر فراوان از ایشان شما را به دیدن این ویدیو دعوت می‌نماییم:

دیدگاهتان را بنویسید