فرآیند سورتینگ برنج

برنج؛ از مزرعه تا سفره!

برنج به عنوان یک غله، پرمصرف ترین غذا و غذای اصلی بیش از نیمی از جمعیت انسانی جهان است. این غله پس از نیشکر و ذرت، سومین کالای کشاورزی در سطح جهان است. از آنجایی که بخش‌های قابل توجهی از...

ادامه مطلب