خط بوجاری

بوجاری چیست؟ 3 تفاوت بوجار و سورت!

دغدغه هر تولیدکننده و کشاورز، رسیدن به محصولی یک‌دست و باکیفیت برای کسب سود بیشتر است. دستگاه بوجاری یا بوجار به همراه سورتر یا دستگاه سورت از راهکارهای افزایش کیفیت محصول هستند اما تفاوتهای عمده ای دارند که در این...

ادامه مطلب