سورتر غلات پندتک

سورتر گندم و جو؛ بی‌رقیب در بازار

غلات و اهمیت غذایی آن گندم از مهم‌ترین غلات و قوت غالب اکثر مردم دنیا  به شمار می‌رود. تقاضای جهانی گندم به خاطر وجود گلوتن که باعث خاصیت چسبندگی شده و ساخت محصولات غذایی فرآوری شده را آسان می‌کند، هرروز در...

ادامه مطلب