سورتر چای

Meyer برترین تولیدکننده کالرسورتر چای

سورتینگ چای: سورتینگ یا سورت کردن امکان شناسایی بهترین درجه های یک محصول را فراهم می کند. هدف اصلی از سورتینگ چای، مرتب سازی و طبقه بندی کیفی چای بر اساس اندازه ذرات و رنگ آن است. در زمان های قدیم،...

ادامه مطلب

سورتر چای

راز طبقات کالرسورتر چای

باتوجه به تنوع بسیار بالای محصولات چای در بازار ایران و چالش‌های بسیار زیاد برای سورت این محصولات، از زمانی که نخستین کالرسورتر چای دیجیتالی وارد بازار شد، شرکت پندتک خود را متعهد دانسته تا با تکیه بر فناوری های...

ادامه مطلب