کنترل توزین پند

آشنایی بیشتر با پندتک و دپارتمان‌های آن

درباره پندتک: شرکت کنترل توزین پند و یا پندتک، عضو گروه صنعتی بزرگ پند و بازوی قدرتمند آن در عرصه صنایع تبدیلی است. این شرکت جزو اولین شرکتهای ایرانی بود که در زمینه تولید و ارائه فناوریهای های تک و دیجیتال...

ادامه مطلب